Trwa nabór wniosków na wymianę „kopciuchów”

Do 31 lipca można składać wnioski o dotację z Gminy Miejskiej Głogów na wymianę „kopciuchów” – pieców węglowych na nowe, proekologiczne źródła ogrzewania.
komin-fot. pixabay

Gmina Miejska Głogów podejmuje różne działania, aby zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza:

− Radni Rady Miejskiej przyjęli program związany z dopłatami do wymiany pieców. Jest też rządowy program związany z niską emisją Czyste Powietrze. Również z gminami ościennymi złożyliśmy wniosek do Unii Europejskiej o dofinansowanie naszego zadania: grantów dla mieszkańców którzy zdecydują się na wymianę starych pieców na nowoczesne − wymienia prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.

Obecnie trwa nabór wniosków o dotację z Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na wymianę „kopciuchów” – pieców węglowych na nowe, proekologiczne źródła ogrzewania.

Dofinansowanie do wymiany pieca ma przede wszystkim na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, który jest szczególnie wysoki w okresie jesienno-zimowym. Specjaliści alarmują, że spalane w piecach śmieci oraz niskiej jakości węgiel przyczyniają się do wzrostu stężenia smogu. Zadanie realizowane jest w ramach „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów”

Jak dostać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty dysponujące aktem własności do nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagane jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli. Program skierowany jest dla mieszkańców Głogowa.

Gmina będzie mogła udzielić jednorazowej dotacji w maksymalnej w kwocie 5 tysięcy zł. Cały budżet na to zadanie wynosi 100 tysięcy zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 lipca 2019 r.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10–pokój nr 18 (Biuro Obsługi Mieszkańca) oraz na stronie internetowej Gminy.

Dotacja będzie przyznawana według kolejności wpływu wniosków. Po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Beneficjent podpisze umowę, na podstawie, której będzie mógł przystąpić do prac. Po wykonaniu zadania należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim z wnioskiem o wypłatę dotacji.

Jeżeli chodzi o normy, jakie muszą spełniać nowe piece to są ustawy, które jasno określają jakie piece i jakie technologie mogą być sprzedawane.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów, w szczególności wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (np: paleniska i kotłownie indywidualne) na nowoczesne źródło ciepła:

– kotły gazowe,

– kotły na lekki olej opałowy,

– piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne,

– piece opalane paliwem stałym, spełniającym wymagania 5 klasy.

Zobacz Uchwałę Rady Miejskiej: Uchwała