Zaczynamy prace nad budżetem obywatelskim 2020.

Budżet obywatelski skierowany jest do tych osób, które chcą zmieniać otoczenie wokół siebie.
DGL News

Już za miesiąc będzie można zgłoś swój wniosek do budżetu obywatelskiego, a później zaprosić rodzinę, przyjaciół i znajomych, aby zagłosowali za tym projektem. Warto już dziś się przygotować!

Warto wiedzieć, że:

projekt musi być poparty przez 10 (dziesięciu) mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach i powinien spełniać następujące kryteria:

  • należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
  • być zlokalizowany na terenie gminy,
  • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy,
  • być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
  • być możliwy do wykonania pod względem technicznym.

wyłączone są:

  • zadania nie spełniające wymogów w zakresie celowości,
  • zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
  • zadania mające charakter komercyjny.

Ważne:

  • wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego nie może przekroczyć kwoty 200.000 złotych brutto.
  • wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych brutto.

Głosowanie przeprowadzone będzie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza oraz w formie papierowej w wybranych miejscach. Każdemu głosującemu przysługiwać będzie prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w jednym okręgu konsultacyjnym oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.

Ważne daty:

20 maja – 28 czerwca 2019 r. – zgłaszanie projektów,

21 maja – 30 sierpnia 2019 r. – weryfikacja projektów,

16 września – 20 września 2019 r. – ogłoszenie bazy projektów dopuszczonych do głosowania,

30 września – 25 października 2019 r. – głosowanie

Łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2020 nie przekroczy 2.500.000 złotych brutto, w tym łączna wartość projektów niemajątkowych nie może przekroczyć 100.000 złotych brutto.

Więcej informacji od 6 maja na:www.obywatel.glogow.pl