Zaczynamy prace nad budżetem obywatelskim 2020.

Budżet obywatelski skierowany jest do tych osób, które chcą zmieniać otoczenie wokół siebie.
Ratusz w Głogowie

Już za miesiąc będzie można zgłoś swój wniosek do budżetu obywatelskiego, a później zaprosić rodzinę, przyjaciół i znajomych, aby zagłosowali za tym projektem. Warto już dziś się przygotować!

Warto wiedzieć, że:

projekt musi być poparty przez 10 (dziesięciu) mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach i powinien spełniać następujące kryteria:

  • należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
  • być zlokalizowany na terenie gminy,
  • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy,
  • być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
  • być możliwy do wykonania pod względem technicznym.

wyłączone są:

  • zadania nie spełniające wymogów w zakresie celowości,
  • zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
  • zadania mające charakter komercyjny.

Ważne:

  • wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego nie może przekroczyć kwoty 200.000 złotych brutto.
  • wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych brutto.

Głosowanie przeprowadzone będzie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza oraz w formie papierowej w wybranych miejscach. Każdemu głosującemu przysługiwać będzie prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w jednym okręgu konsultacyjnym oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.

Ważne daty:

20 maja – 28 czerwca 2019 r. – zgłaszanie projektów,

21 maja – 30 sierpnia 2019 r. – weryfikacja projektów,

16 września – 20 września 2019 r. – ogłoszenie bazy projektów dopuszczonych do głosowania,

30 września – 25 października 2019 r. – głosowanie

Łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2020 nie przekroczy 2.500.000 złotych brutto, w tym łączna wartość projektów niemajątkowych nie może przekroczyć 100.000 złotych brutto.

Więcej informacji od 6 maja na:www.obywatel.glogow.pl