Wiosenna lustracja dróg

Na krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych drogach trwa wiosenna lustracja. Uwagi i spostrzeżenia można składać do końca kwietnia.
ulica Reja Głogów

Głogowska policja wraz z zarządcami, prowadzi przegląd stanu oznakowania dróg.

-Działania mają na celu ujawnianie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia – informuje Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej policji.

W szczególności przeglądowi podlega: sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości, brak lub zniszczone urządzenia drogowe, źle profilowane fragmenty dróg, drzewa rosnące zbyt blisko jezdni oraz inne utrudnienia, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zwracamy się do użytkowników dróg o przekazywanie własnych uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji i oznakowania ruchu w terminie do 30 kwietnia tego roku – apeluje oficer prasowy.

Można to zrobić mailem korzystając z zakładki ZAGROŻENIA DROGOWE  w dziale PRZEKAŻ INFORMACJĘ, na stronie internetowej KPP Głogów:  www.glogow.policja.gov.pl/pl/

lub na numery telefonów KPP w Głogowie:

76 7277231 oraz 76 7277231 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

Można również wykorzystać do tego celu aplikację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nanosząc na nią punkt i wprowadzając opis zagrożenia. https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

źródło: KPP w Głogowie