Profesjonalna pomoc dla głogowian

Bezpłatne porady prawne, psychologiczne i specjalistyczne świadczą niektóre głogowskie organizacje pozarządowe. Sprawdź gdzie można znaleźć pomoc.
przepisy prawne fot.pixabay

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna oraz specjalistyczna od lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony głogowian. Takie profesjonalne usługi realizują niektóre głogowskie organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

W ramach nowo powstałego Centrum Pomocy Dzieciom, stowarzyszenie proponuje bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną, pedagogiczną dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

Centrum Pomocy Dzieciom to miejsce, gdzie dziecko razem z rodzicami, opiekunami otrzyma kompleksową pomoc, gdzie ma zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. W CPD jest pokój przesłuchań, w którym dzieci mogą być przesłuchiwane przez sąd w przyjaznych, bezpiecznych warunkach.

CPD czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Adres: ul Perseusza 13, Głogów

Telefon: 76 8321804  76 7276070

Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi bezpłatne porady prawne dla osób doświadczających przemocy.

Mieszkańcy mogą skorzystać z porady psychologa, w każdą środę między 16:00 a 17:00 oraz prawnika w każdy czwartek między 16:00 a 17:00. Punkt konsultacyjny znajduje się przy Parafii św. Klemensa w Głogowie.

Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie”

„Edukacja obywatelska – poznaj swoje prawa – by silniejszym być” to projekt Stowarzyszenia, który od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Głogowa.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, potrzebujących porady prawnej bądź obywatelskiej, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

– są wykluczone ekonomicznie (czyli ich dochód wynosi poniżej najniższego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w rodzinie)

– są wykluczone społecznie (bezrobotni, bezdomni, uzależnieni, niepełnosprawni, ofiary przestępstwa, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby opuszczające zakład karny).

Obsługa prawna tych osób ma miejsce w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Okrężnej 21, a pomoc prawną udzielają radcowie i prawnicy oraz specjalista ds. obywatelskich.

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 do 17:00.

Głogowskie organizacje pozarządowe realizują bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz specjalistyczną dla mieszkańców Głogowa, dzięki dofinansowaniu Gminy Miejskiej Głogów.

Zapraszamy!

Autor: Martyna Rybka