Nowy dyrektor w Miejskim Ośrodku Kultury

Komisja konkursowa zakończyła już prace przy wyborze dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.
Miejski Ośrodek Kultury_2

Do konkursu zgłosiło się siedem osób. Każda z nich miała za zadanie przedstawić autorską koncepcję funkcjonowania MOK-u.

Nowym dyrektorem został Bartłomiej Adamczak.

W uzasadnieniu zawartym w protokole z pracy komisji konkursowej czytamy:

„Pan Bartłomiej Adamczak wykazał się wiedzą z zakresu znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz spełnił pozostałe  warunki formalne konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.  Zaprezentował autorską koncepcję programowo-organizacyjną Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie, która za kreatywność i profesjonalne ujęcie poruszanych w niej zagadnień zyskała akceptację oraz uznanie członków komisji konkursowej. Niewątpliwie kandydat zna problematykę będącą przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.
W ocenie komisji Pan Bartłomiej Adamczak spełnił kryteria przydatności na stanowisko Dyrektora MOK w Głogowie.”

Bartłomiej Adamczak zacznie pracę w Miejskim Ośrodku Kultury po dopełnieniu niezbędnych formalności związanych ze zmianą stanowiska pracy. Dziś Bartłomiej Adamczak jest rzecznikiem starostwa powiatowego w Głogowie.

Link do protokołu z prac komisji:

https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6892&idmp=123&r=r