Zapisy do Szkoły Muzycznej tylko do końca kwietnia

Do 30 kwietnia potrwają zapisy do Szkoły Muzycznej im. Franciszka Liszta. Szkoła przygotowała bogatą ofertę i czeka na zgłoszenia zainteresowanych.
zapisy do szkoły muzycznej w głogowie na rok szkolny 2019-2020

Szkoła prowadzi wyłącznie kształcenie artystyczne. Lekcje odbywają się głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nauka wszystkich przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania podlega bieżącej i okresowej ocenie dokonywanej przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia lub przez komisje egzaminacyjne.

Szkoła oferuje naukę gry na instrumentach takich, jak:

  • fortepian
  • skrzypce
  • wiolonczela
  • gitara
  • flet
  • klarnet
  • saksofon
  • trąbka
  • akordeon

Każdy uczeń ma zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie. Mała liczba uczniów w klasie na przedmiotach zbiorowych pozwala każdemu nauczycielowi na prawidłowy kontakt z uczniami, wzajemne poznanie oraz bieżące informowanie rodziców o jego postępach w nauce. Szkoła nie wymaga wcześniejszego przygotowania muzycznego – oferuje naukę gry od podstaw.

Przez cały okres nauki w szkole dzieci uczęszczają na indywidualne lekcje nauki gry na wybranym instrumencie (dwa razy w tygodniu) oraz na zbiorowe zajęcia kształcenia słuchu i przedmiotów dających podstawy wiedzy o muzyce. W trakcie nauki w szkole uczniowie spotykają się także z różnorodnymi formami muzykowania zespołowego: chór, orkiestra, zespół instrumentalny. Na lekcjach fortepianu dodatkowego uczniowie rozpoczynający grę na innych instrumentach poznają podstawy gry na tym instrumencie.

Badanie przydatności do nauki

Wyboru kandydatów do nauki w szkole I stopnia dokonuje się poprzez badanie przydatności do nauki. Polega ono na sprawdzeniu przez komisję rekrutacyjną, złożoną z nauczycieli szkoły, predyspozycji dziecka do kształcenia muzycznego.

Badanie odbędzie się 14 i 18 maja.

Zajęcia przygotowawcze

To jednorazowe zajęcia umuzykalniające, pozwalające kandydatom, którzy nie uczestniczyli w kursie wstępnym, na bliższe poznanie szkoły i opanowanie piosenki, którą będą mogli wykonać podczas badania przydatności.

Termin zajęć wyznaczono na 11 maja.

zapisy do szkoły muzycznej na rok szkolny 2019-2020

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 30 kwietnia 2019 r. Druk do pobrania na stronie http://www.muzyczna.glogow.pl.

Źródło: Szkoła Muzyczna im. F. Liszta w Głogowie