Szkoła dla rodziców

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dobiegły końca warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Można się już zapisywać na kolejną edycję.
logoszkoły1873-w1280-h1280

Zakończone warsztaty trwały 10 tygodni, podczas których uczestnicy spotkań mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych oraz pogłębienia wiedzy na temat budowania dobrych relacji z dziećmi.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowane osoby na kolejną edycję:                   

Szkoła dla Rodziców to ogólnopolski program profilaktyczny ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Zajęcia Szkoły realizowane są metodą warsztatową z zastosowaniem praktycznych technik, takich jak drama, autorefleksja, powrót do wspomnień z dzieciństwa, wymiana doświadczeń.
Plan zajęć obejmuje:
– rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych
– edukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
– uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie;
– pogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.


Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Realizacja programu Szkoły dla Rodziców obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań. Spotkania odbywają się co tydzień. Grupa liczy 12-15 osób.
Tematyka zajęć obejmuje:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
– uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
– naukę samodyscypliny.

W trosce o poziom nauczania w Szkole, zarówno sam program jak i jego nauczyciele są poddawani systematycznej ewaluacji. Tylko po przejściu ewaluacji zewnętrznej realizator może zostać wpisany do bazy osób rekomendowanych do prowadzenia zajęć przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Lista rekomendowanych realizatorów znajduje się na stronie www.ore.edu.pl. Realizatorem programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  Głogowie  jest  Ewelina Nowak pedagog  posiadający certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych Głogów, ul. Sikorskiego 4, tel. 767276557/530


Autor: Ewelina Nowak