Szkoła dla rodziców

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dobiegły końca warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Można się już zapisywać na kolejną edycję.
DGL News

Zakończone warsztaty trwały 10 tygodni, podczas których uczestnicy spotkań mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych oraz pogłębienia wiedzy na temat budowania dobrych relacji z dziećmi.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowane osoby na kolejną edycję:                   

Szkoła dla Rodziców to ogólnopolski program profilaktyczny ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Zajęcia Szkoły realizowane są metodą warsztatową z zastosowaniem praktycznych technik, takich jak drama, autorefleksja, powrót do wspomnień z dzieciństwa, wymiana doświadczeń.
Plan zajęć obejmuje:
– rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych
– edukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
– uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie;
– pogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.


Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Realizacja programu Szkoły dla Rodziców obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań. Spotkania odbywają się co tydzień. Grupa liczy 12-15 osób.
Tematyka zajęć obejmuje:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
– uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
– naukę samodyscypliny.

W trosce o poziom nauczania w Szkole, zarówno sam program jak i jego nauczyciele są poddawani systematycznej ewaluacji. Tylko po przejściu ewaluacji zewnętrznej realizator może zostać wpisany do bazy osób rekomendowanych do prowadzenia zajęć przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Lista rekomendowanych realizatorów znajduje się na stronie www.ore.edu.pl. Realizatorem programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  Głogowie  jest  Ewelina Nowak pedagog  posiadający certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych Głogów, ul. Sikorskiego 4, tel. 767276557/530


Autor: Ewelina Nowak