Kadencyjny Plan Gospodarczy – inwestycje

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni procedować będą Kadencyjny Plan Gospodarczy dla Głogowa na najbliższe 5 lat.
Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Głogowie

W inwestycjach drogowych i transportowych prezydent Rafael Rokaszewicz zaplanował budowę parkingów pomiędzy ulicami Brama Brzostowska i Starowałowa, przy ul. Kołłątaja/Piotra Skargi/Nadodrzańskiej, przy ul. Keplera (od Parku Słonecznego), parkingu przy ul. Mieszka I i przy ul. Dziadoszan, budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Kossaka i Budowlanych, budowę parkingu przy MOK-u, parkingu i drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Keplera i Galileusza (zadanie wspólne ze SM Nadodrze).

Będą wyremontowane następujące nawierzchnie ulic: wokół Placu Jana z Głogowa (wraz z miejscami parkingowymi), ul. Nadbrzeżnej i Towarowej, ul. Jedności Robotniczej, ul. Spółdzielczej, ul. Królowej Jadwigi, ul. Poczdamskiej, ul. Kazimierza Sprawiedliwego, ulic Starej i Kościelnej wraz z chodnikami i doświetleniem, ul. Listopadowej, ul. Konopnickiej wraz z miejscami postojowymi, nawierzchni ulic wokół Pl. 1000 – lecia i ul. 1 Maja, ul. Reja, ul. Żeromskiego, Lompy, Kochanowskiego, Asnyka, ul. Złota Podkowa i Mechanicznej, drogi wewnętrznej łączącej ul. Połaniecką z ul. Długosza, ul. Długiej i odcinka ul. Kołłątaja.

ul. Poczdamska

Będzie budowana także ul. Mechtyldy i ul. Bolesława Wysokiego oraz ul. Rzemieślnicza, modernizowany chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Sikorskiego do ul. Gomółki. W Kadencyjnym Planie Gospodarczym zapisano także remont estakady wzdłuż zamku, remont alejek i schodów oraz rewitalizację oczek wodnych w parku przy ul. Budowlanych, dokończenie rewitalizacji Alei Wolności, kontynuację remontu ul. Daszyńskiego z ewentualną budową nowych miejsc postojowych, kontynuację remontu ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi.

Plac Jana z Głogowa

Wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego wyremontowany zostanie chodnik oraz wybudowana ścieżka rowerowa. Nowa ścieżka rowerowa powstanie przy ul. Paderewskiego (wzdłuż obiektów sportowych). Będzie kontynuowany remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wita Stwosza. Zapisano także niezbędne zabiegi (u Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei) o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i DW 292.

Jak już pisaliśmy – na skrzyżowaniach ul. Piłsudskiego/Legnicka oraz ul. Piłsudskiego/ Wojska Polskiego powstaną nowe ronda. Kolejne przejścia dla pieszych będą doświetlane. Przy Moście Tolerancji zaplanowano budowę kładki dla pieszych lub przejścia podziemnego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Kadencyjny Plan Gospodarczy zakłada także działania zmierzające do powstania i ewentualne współfinansowanie obwodnicy Głogowa wraz z drugą przeprawą mostową na Odrze oraz przywrócenie połączenia kolejowego Głogów – Leszno.