Historia okolicznych wsi i miast

Dr Martin Sprungala opowie o tym, jak wyglądały przed wojną okoliczne wsie i miasteczka.
Sprungala plakat

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i PWSZ w Głogowie zapraszają na spotkanie z dr. Martinem Sprungalą połączone z prezentacją jego najnowszej publikacji pt. „Wsie i miasta na pograniczu głogowsko – wielkopolskim”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 9 kwietnia o godzinie 16.00 w bibliotece PWSZ w Głogowie (ul. P. Skargi 5). W jego trakcie będzie możliwość zakupu książki (cena: 90 zł)

Najnowsze dwujęzyczne opracowanie, liczące ok. 700 stron, zawiera uzupełniony zarys dziejów wsi z pierwszego wydania książki (wyd. w 2010 roku) oraz poszerzony o kolejne miejscowości – łącznie 99 wsi i miast. Są tam więc opisy miejscowości znajdujące się w przedwojennych powiatach: głogowskim, wschowskim, leszczyńskim, kożuchowskim, zielonogórskim i babimojskim.

Do większości opisów wsi są załączone mapki (wg stanu z 1939 roku), które udało się odtworzyć dzięki zaangażowaniu obecnych i byłych mieszkańców byłego pogranicza z kraju i zagranicy. Ponadto załączono zestawienia właścicieli miejscowych majątków ziemskich i proboszczów parafii katolickich, pastorów gmin ewangelickich oraz urzędników leśnych w poszczególnych miejscowościach. Książka zawiera też sporo nieznanych dotąd fotografii.

Dr Martin Sprungala jest autorem książek historycznych, dotyczących, m.in. Kroniki Wschowy. Pełni funkcję prezesa stowarzyszenia Glogauer Haimatbund w Hanowerze. Jest także redaktorem biuletynów informacyjnych „Weichsel – Warthe” oraz Niemieckiego Towarzystwa Historycznego Ziemi Poznańskiej, a także członkiem komisji ds. Niemców w Polsce.

Materiał nadesłany przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej