Sprawdzają rurociąg w parku

Pracownicy PWiK rozpoczęli wczoraj oczyszczanie rurociągu w parku przy ul. Budowlanych.
Oczyszczanie niecki w parku przy ul. Budowlanych

Oczyszczenie rurociągu ze śmieci i innych odpadów prowadzone jest z użyciem sprzętu specjalistycznego. Pozwoli to na sprawdzenie, w jakim stanie jest rurociąg.

Porządkowana jest także pobliska niecka, która w sezonach letnich zasilana była wodą ze strumyka. Zasilanie niecki w wodę odbywało się do tej pory poprzez piętrzenie wody w strumyku i przesyłanie jej rurociągiem.

Prace remontowe i oczyszczające powinny potrwać do kilku tygodni. W celu uniknięcia dalszych problemów, w trakcie remontu będą zastosowane nowsze technologie uszczelniające rurociąg i zapobiegające osadzaniu się odpadów. Możliwe, że po pracach naprawczych do niecek wróci roślinność wodna.

Źródło: PWiK Głogów