Głos Seniora

Jednym z zajęć pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” jest redagowanie kwartalnika.
Głos seniora Dom Dziennego Pobytu Głogów

„Głos Seniora” to tytuł gazetki wydawanej przez Dom Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące działalności placówki.

Wszystkie artykuły, które znajdują się w kwartalniku tworzą seniorzy.

„Głos Seniora” wydawany jest już od 2007 roku. Niektórzy pensjonariusze uczestniczą w jego redagowaniu od początku.

Zapraszamy do pobrania naszej gazetki i życzymy miłej lektury − zachęca instruktorka, Barbara Brukało-Gawlik z Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.

Materiał nadesłany z Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie.