Z cyklu – edukacja ekologiczna: bioodpady

Czy wyrzucanie śmieci może być kłopotliwe? Okazuje się, że pod pewnym względem – tak. Druga część edukacji ekologicznej poświęcona jest bioodpadom.
Kompostowanie w reaktorze trwa 2 tygodnie.

Od blisko 2 lat mieszkańcy Głogowa mają do dyspozycji dodatkowe pojemniki – na bioodpady (worki na osiedlach domków jednorodzinnych). W związku z tym warto przypomnieć podstawowe zasady segregacji.

Co można wrzucać, a czego nie?

Do pojemnika można wrzucać obierki, skórki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie razem z papierowym filtrem, skorupki jajek, odpady z pielęgnacji roślin. Do pojemnika ze względów sanitarnych nie można wrzucać mięsa, kości, ości, resztek z obiadów, np. ziemniaków z sosem, artykułów higienicznych, zwierzęcych odchodów.

Odpady BIO zbierane są do brązowych pojemników
Odpady BIO zbierane są do brązowych pojemników.

Jak wrzucać?

Nie wrzucajmy odpadów BIO w reklamówkach i workach foliowych. Odpady należy wrzucać luzem lub w workach papierowych. W sklepach można też znaleźć specjalne worki biodegradowalne wykonane z różnych materiałów pochodzenia roślinnego, np. z kukurydzy. Są one bezpieczne dla środowiska, a jednocześnie wytrzymałe.

Odpady kuchenne często wyrzucane są w foliowych workach. To duży błąd.
Odpady kuchenne często wyrzucane są w foliowych workach. To duży błąd.

Jak często opróżniane i myte są te pojemniki?

Firma GPK-SUEZ odbiera (na zlecenie gminy) odpady BIO dwa razy w tygodniu w okresie wiosenno-letnim, tj. 1 kwietnia – 30 września i raz w tygodniu w okresie 1 października – 31 marca. Mycie pojemników ma miejsce zawsze po trzecim opróżnieniu pojemnika w okresie 1 kwietnia – 30 września i raz na miesiąc między 1 października a 31 marca.

Mycie pojemników przez GPK-SUEZ Głogów
Mycie pojemników przez GPK-SUEZ Głogów.

Czy pojemniki są oznakowane?

Tak, ponieważ zdarzały się kradzieże. Oznakowanie jest najczęściej widoczne. Na pojemniku znajduje się także naklejka z informacjami na temat podstawowych zasad segregacji.

Na pojemniku znajduje się naklejka z podstawowymi zasadami.
Na pojemniku znajduje się naklejka z podstawowymi zasadami.

Co dzieje się dalej z odpadami?

Odpady BIO z gospodarstw domowych jadą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie, która znajduje się przy ul. Komunalnej. Tam, po ich wysypaniu, pracownicy firmy GPK-SUEZ muszą ręcznie wybrać wszystko, co nie nadaje się do dalszego przetwarzania – przede wszystkim worki foliowe, w których często wyrzucane są odpady. Niestety nie jest możliwe wybranie wszystkiego co zbędne. Zanieczyszczenia wpływają bardzo niekorzystanie na jakość kompostu i ograniczają możliwości jego późniejszego zastosowania.

Bioreaktory w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Bioreaktory w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Po selekcji odpady kuchenne mieszane są z innymi bioodpadami, np. resztkami krzewów, gałęziami, liśćmi, trawą i lądują w jednym z tzw. bioreaktorów. Tam zachodzi proces biologicznego przetwarzania (napowietrzanie i zraszanie wodą przez 2 tygodnie). Po sprawdzeniu czy „kompost” spełnia określone przepisami parametry trafia na plac, gdzie leży i dojrzewa przez kolejne 6 tygodni. Potem trafia na tzw. „przesiewacz bębnowy ” i po przesianiu jest składowany.

Kompostowanie na placu
Kompostowanie na placu.

Jego ponowne użycie zależy od spełniania określonych norm, a to z kolei jest zależne od tego, jak bardzo był wcześniej zanieczyszczony. Pamiętajmy o tym już na samym początku – przy wrzucaniu odpadów do pojemnika.

Źródło: GPK-SUEZ Głogów