Profesor przedstawił wyniki badań na arsen

Jednym z tematów wczorajszej sesji Rady Miejskiej były wyniki badań narażenia mieszkańców Głogowa na arsen.
W. Wąsowicz sesja Rady Miejskiej Sala Rajców Głogów

Badania na stężenie arsenu wykonano w okresie październik- grudzień 2017 i objęto nimi 1993 mieszkańców Głogowa. Do badań pobierano próbki  moczu.

Wyniki zaprezentował prof. dr hab. n. med. Wojciech Wąsowicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Z badań wynika, że przekroczenia wartości stężeń arsenu całkowitego w moczu, uznanych za referencyjne (>15 mcg/l) ma 28% dorosłych i 14% dzieci z Głogowa. W tym nieorganiczny (szkodliwy) ma 24 dzieci i 92 dorosłych spośród wszystkich przebadanych.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy z Łodzi

Stężenie arsenu w moczu u dorosłych mieszkańców Głogowa porównano z mieszkańcami Łodzi. Wyniki odnośnie wartości stężeń są bardzo zbliżone. Niepokojące są jednak wyniki dotyczące dzieci.

− Należy pamiętać, że skutki zdrowotne dla noworodków, niemowląt i małych dzieci narażonych od wczesnego dzieciństwa na wyższe spożycie arsenu, głównie nieorganicznego, mogą być ujawniane dopiero w przyszłości ─ powiedział prof. Wojciech Wąsowicz.

Dwie drogi, którymi arsen przedostaje się do organizmu: inhalacyjna i pokarmowa.

Badania wykazały zależności między spożyciem niektórych produktów spożywczych (ryż, produkty rybne, warzywa korzeniowe) i nałogiem palenia tytoniu a stężeniami arsenu.

Nie istnieją jednak metody, pozwalające na stwierdzenie z całą pewnością, jaki procent arsenu nieorganicznego pochodzi z emisji przemysłowej, a jaki to pobranie z dietą ─ powiedział prof. Wąsowicz.

Badaną grupę mieszkańców zaliczono do populacji o podwyższonym ryzyku ekspozycji na arsen z powodu emisji przemysłowej.

Na sesji dr hab. Lucyna Kozłowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podkreślała, jak ważne jest odżywianie w profilaktyce arsenowej. Więcej o tym jutro na naszym portalu.