Głogowski Turniej Szachowy

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zapraszają na Głogowski Turniej Szachowy „Cztery Pory Roku – Wiosna 2019”.
Plakat zapowiadający turniej szachowy - Wiosna 2019

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas I–VI z głogowskich szkół podstawowych oraz uczniowie szkółki szachowej MOK Gambit.

Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 4 zawodników. Organizator zapewnia miejsce dla 50 uczestników. Przy mniejszej ilości zgłoszeń organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia większej liczby osób z poszczególnych szkół.

Uczniów zgłaszają nauczyciele poszczególnych szkół. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ucznia;
  • szkołę ucznia;
  • klasę ucznia;
  • dane nauczyciela koordynatora.

Zgłoszenia należy wysyłać do 29 marca 2019 r. na adres: szachywglogowie@gmail.com (Robert Wieczorek, tel. 607561261).

Turniej odbędzie się w piątek 5 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie przy pl. Konstytucji 3 Maja 2.

Potwierdzenie udziału i weryfikacja zawodników – 8:20 – 8:45.
Start – 9:00 (planowane zakończenie około godziny 12:30).

Plakat zapowiadający turniej szachowy - Wiosna 2019

Źródło: Szachy w Głogowie