Darmowa komunikacja miejska dla uczniów i studentów

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (27 marca) zostanie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie darmowej komunikacji dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla studentów.
Zdjęcie poglądowe - darmowa komunikacja miejska, zapowiedź

Od 1 czerwca wszyscy uczniowie i studenci posiadający legitymację na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej oraz dzieci do 7 roku życia będą jeździć autobusami Komunikacji Miejskiej bez wnoszenia opłat.

Do bezpłatnych przejazdów naszymi autobusami, na podstawie lokalnych przepisów, uprawione są następujące osoby:

  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • osoby niewidome lub ociemniałe i ich opiekunowie oraz przewodnicy (w tym pies przewodnik), 
  • osoby powyżej 70 roku życia,
  • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, ich rodzice i opiekunowie,
  • umundurowani funkcjonariusze Policji,
  • pracownicy i emeryci (renciści) Komunikacji Miejskiej w Głogowie oraz członkowie ich rodzin,
  • Honorowi Dawcy Krwi,
  • weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa,
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Za darmo jeździmy autobusami w czasie Dni Głogowa, 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu oraz 1 listopada.