Zmiany na ul. Listopadowej

Tymczasowa organizacja odbioru odpadów przy remontowanej ul. Listopadowej.
Plan ogólny ul. Listopadowej

Z uwagi na trwający remont ul. Listopadowej, na czas trwania inwestycji, świadczenia usług odbioru odpadów od mieszkańców ulegają zmianie.

W „zatoczce” na ul. Styczniowej ustawione zostaną pojemniki do zbiórki selektywnej: szkło, makulatura, plastik (dzwony) oraz pojemniki o pojemności 1100 l na zmieszane odpady komunalne (2 szt.). Dla mieszkańców ustawiony zostanie także pojemnik o pojemności 1100 l na odpady ulegające biodegradacji.

Częstotliwość odbioru będzie następująca:

1. Pojemniki 1100l na zmieszane odpady komunalne – 1 raz w tygodniu (zgodnie z harmonogramem – czwartek).

2. Odpady selektywnie zbierane – wg potrzeb.

3. Pojemnik 1100l na odpady biodegradowalne – razem z rejonem „C” zbiórki rzeczowych odpadów z nieruchomości wielolokalowych, w marcu 1 raz w tygodniu, od kwietnia 2 razy w tygodniu, mycie co trzeci wywóz.